Najlepsze miejsce do aktywnego wypoczynku

Zapraszamy do naszych Przystani: nad jeziorem Rusałka oraz Strzeszyńskim.

Wypożyczalnia sprzętu wodnego

Spędzaj czas nad jeziorem korzystając z naszej bogatej oferty

Sauna fińska

Spędzaj czas nad jeziorem korzystając z naszej bogatej oferty

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

 1. ed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez gospodarza.
 3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
 4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 5. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 6. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 7. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 8. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności organizmu.
 9. Przed wejściem do sauny należy usunąć z ciała wszelkie kosmetyki i zanieczyszczenia.
 10. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 11. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
  Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym, lub ręczniku. Nie wolno wchodzić w piankach , strojach kąpielowych, nausznikach rękawiczkach itp.
  W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.
 12. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła.
 13. Korzystając z sauny zabrania się:
  • wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
  • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
  • wnoszenia jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  • wnoszenia napojów alkoholowych,
  • nieobyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
  • palenia tytoniu,

  • niszczenia i uszkadzania wyposażenia

 14. Po pobycie w saunie kategorycznie nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 15. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:

  • bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
  • osobom z chorobami krążenia,
  • osobom chorującym na cukrzycę,
  • osobom nietrzeźwym,
  • kobietom ciężarnym,
  • kobietom w czasie menstruacji.

 16. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu.
 17. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.
 18. Właściciel obiektu nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu
  i wskazań obsługi.

Poznaj nasze lokalizacje

RAFAMARINA RUSAŁKA

Namierz nas na mapie

RAFAMARINA STRZESZYNEK

Namierz nas na mapie